Klub za N.K.D. ptičare Srbije sastoji se od dvanaest klubova regionalno raspoređeni po celoj Srbiji. Trenutno se u članstvu nalaze sledeći klubovi (sekcije):

 • Novi Kneževac
 • Sombor
 • Novi sad
 • Vršac
 • Nova Pazova
 • Zrenjanin
 • Ub
 • Valjevo
 • Požarevac
 • Jagodina
 • Niš
 • Veliko Gradište


Klubovi su nosioci svih aktivnosti vezanih za razvoj rase na području u kojima su osnovani. Na osnovu statuta kluba svaki regionalni klub u Skupštini kluba ima po jednog predstavnika.

Sve odluke se donose prostom većinom od prisutnih ćlanova.

Predsednik kluba je Aleksandar Mijailović iz Padinske Skele. Podpredsednik kluba je Maglić Dragomir iz Sombora, a sekretar kluba je Zoran Marković iz Uba.

Svi zainteresovani odgajivači i ljubitelji ove rase mogu se učlaniti u regionalne klubove kojima teritorijalno pripadaju. Kompletna evidencija članstva se vodi u sedištu kluba u Ubu. Trenutno klub ima 314 registrovanih članova.

Rad kluba je javan i izveštaji su dostupni svim članovima. Članovi se o aktivnostima kluba informišu putem biltena, časopisa ’’Zov’’ a od sada i preko zvaničnog internet sajta.

Prvo kinološko društvo u Jugoslaviji osnovano je 23.02.1921 god. u Ljubljani kao ’’Klub ljubiteljev ptičarjev’’. Klub ptičara osnovan u Sloveniji udružuje ljbitelje ptičara svih rasa. Podaci o prvoj organizovanoj utakmici pojavljuju se u leto 1910 godine. Organizovano je takmičenje ptičara sa šest vodiča i sedam pasa. Na osnovu fotografije sa te utakmice vidi se da je svih sedam pasa rase Nemački kratkodlaki ptičar. Smatramo da imamo pravo da te aktivnosti proglasimo kao preve značajnije na ovim prostorima a vezane su za ovu rasu.Rasa se u narednom periodu razvijala a broj ljubitelja ove rase se značajno uvečavao.


U aprilu 1991. godine g.din Claus Kiefer je pozvao sve predsednike klubova da učestvuju u slavlju koje je organizovao Berlinski klub a u čast 100 godina od osnivanja matičnog kluba. Na toj svečanosti se prvi put pojavila ideja i potreba za osnivanjem Svetskog kluba za nemačke kratkodlake ptičare.  Već 16. juna 1991. godine, potpisan je akt o osnivanju Svetskog saveza za nemačke kratkodlake ptičare – Deutsche Kurzhaar Weltverband. Akt je potpisalo devet država među kojima je bila i Jugoslavija sa g.dinom Ivanom Cafom na čelu. Tokom rata i raspada Jugoslavije kao i uvedenih sankcija došlo je do prekida u kontinuitetu članstva tako da se klub ponova aktivira tokom 1993. godine.

 

 Poštovani članovi "Kluba za N.K.D. ptičare Srbije",

 
Posle više najava, danas je započeo sa radom oficijelni internet sajt našeg kluba. Smatramo da će ovaj događaj predstavljati svojevrsnu prekretnicu u radu kluba i međusobnoj komunikaciji članstva.

Osnovna ideja prilikom realizacije ovog sajta nam je bila da svim ljubiteljima "nemaca" u Srbiji a i šire, omogućimo da na jednom mestu sagledaju sve aktivnosti nacionalnog kluba. Takođe, u skladu sa tehničkim mogućnostima i interesovanjem članova, uprava kluba će stati iza svakog zahteva za pomoć u smislu korišćenja resursa ove prezentacije.

srenfrdeitru

PRIJATELJI KLUBA

NKD klub Srbije @ 2017